Angststoornissen

Iedereen is wel eens bang. En dat is maar goed ook, want zonder angst zou je als mens niet kunnen functioneren. Het waarschuwt je voor gevaren en zorgt ervoor dat je lichaam snel kan reageren op dat gevaar. Denk maar aan de holbewoners van vroeger. Wanneer zij oog in oog kwamen te staan met een beer, moesten ze in staat zijn snel weg te vluchten of te vechten. Een verhoogde hartslag, zweten, gespannen spieren, een droge mond, allemaal kenmerken van angst die nodig zijn om te kunnen vluchten of vechten, net zoals de holbewoner.

 

In veel gevallen is angst dus functioneel: het beschermt je. Soms is dat echter niet het geval. Je ervaart angst zonder dat daar een directe aanleiding voor, er is geen reëel gevaar aanwezig. Bijvoorbeeld wanneer je iemand moet opbellen, wanneer je in een lift staat of in een volle bus waar je niet zo snel weg kan. Wanneer de angst groot genoeg is, zal je de situaties waar je die angst voor voelt gaan vermijden. Dat kan zijn het reizen met openbaar vervoer, feestjes en in het extreemste geval ga je het huis niet meer uit. Iedereen heeft wel eens zulke angsten.

 

Wanneer het je echter in je dagelijkse leven dermate belemmert dat je niet normaal meer kunt functioneren, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Andere symptomen van een angststoornis zijn lusteloosheid, prikkelbaarheid, rusteloosheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel en spanningsklachten.

 

Hieronder zie je een bekend kunstwerk van Georg Grie, een kunstenaar die neosurrealistische kunst maakt. In het kunstwerk zie je heel goed uitgebeeld hoe iemand met angst of iemand die een paniekaanval heeft zich voelt.

 

Behandeling De behandeling van angstklachten is gebaseerd op behandelmethodes binnen de cognitieve therapie. Dat wil zeggen dat er wordt gekeken naar bepaalde gedachtes die iemand heeft die de angst veroorzaken of in stand houden. Voorbeelden hiervan zijn “als ik een paniekaanval krijg ga, ik vast en zeker dood”, “iedereen vindt mij dom”, “ik ben niets waard”. Deze gedachtes worden in de behandeling opgespoord en er wordt onderzocht in hoeverre deze de waarheid bevatten. Getracht wordt deze gedachtes en opvattingen te veranderen in meer reële gedachtes en opvattingen die leiden tot minder angst. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Exposure, wat letterlijk wil zeggen: “blootstelling”. In kleine stapjes zullen gevreesde situaties of objecten weer opgezocht worden, zodat de angst uit zal doven. Het uiteindelijke doel van de behandeling is dat het individu zijn normale leven weer op kan pakken. Voor meer informatie over een specifieke angststoornis en de behandeling daarvan kun je één van de Ebooks downloaden. Hieronder worden de meest voorkomende angststoornissen besproken.