Gegeneraliseerde Angststoornis (GAS)

Iedereen maakt zich wel eens ergens zorgen over of piekert wel eens. Dat is volkomen normaal. Wanneer het piekeren echter je leven gaat beheersen, kan er sprake zijn van een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Iemand met GAS leeft eigenlijk constant in grote angst. Angst voor wat er komen gaat of angst voor dingen die er zijn gebeurd in het verleden. Deze angst gaat gepaard met piekeren over zaken die zouden kunnen optreden of die gebeurd zouden kunnen zijn, zonder dat daar concrete aanleiding voor is. Personen met GAS piekeren over vele zaken uit het dagelijks leven, zoals gezondheid, studie, werk, financiën, vriendschappen, huisvesting, relaties et cetera.

Het levert veel stress op om je constant maar zorgen te moeten maken en het is bovendien erg vermoeiend. Klachten die daarbij komen kijken zijn vermoeidheid, gespannenheid, hartkloppingen, duizeligheid, concentratieproblemen, spierpijn, slaapproblemen, stemmingsklachten en prikkelbaarheid. Het kan vaak jaren duren voordat iemand met GAS hulp zoekt. Vaak grijpt men direct naar medicatie, terwijl psychologische behandeling een zeer positieve, blijvende invloed kan hebben.