Overgewicht

Overgewicht valt niet onder de psychische stoornissen. Het kan echter wel leiden tot psychische problemen en het brengt vele gezondheidsproblemen met zich mee, vandaar dat we dit hier ook bespreken.

Men spreekt van overgewicht wanneer het gewicht dermate hoog is dat het bepaalde niveaus overschrijdt, tot het punt dat de gezondheid in gevaar komt. Deze grens is gesteld bij een BMI (body mass index, oftewel: lichaamsgewicht in kg delen door de lichaamslengte in het kwadraat) van 25, dan is er sprake van overgewicht. Bij een BMI van 30 is er sprake van obesitas (of zwaarlijvigheid) en bij een BMI van 40 is er sprake van morbide obesitas, oftewel een dodelijke zwaarlijvigheid.

Overgewicht is vaak een gevolg van een combinatie van meerdere factoren:

  • Genetische aanleg
  • Energierijk dieet
  • Beperkte lichaamsbeweging en een zittende levensstijl
  • Te weinig slaap
  • Een onderliggende ziekte zoals de ziekte van Cushing

Overgewicht kan ook het gevolg zijn van psychische problemen. Veel stress kan er bijvoorbeeld bij sommige mensen voor zorgen dat ze meer gaan eten. Dat noemen we zogenaamde ‘emotionele eters’. Wanneer je een emotionele eter bent, zorgen negatieve emoties ervoor dat je meer gaat eten. Wanneer je veel eet, ben je dan voor een korte periode de negatieve emoties kwijt, daarna zullen ze echter weer terugkeren. Achteraf voel je je schuldig omdat je teveel gegeten hebt, waardoor de negatieve emoties toenemen en je de behoefte krijgt nog meer te gaan eten. Op die manier kom je in een vicieuze cirkel terecht.

Overgewicht heeft vaak veel negatieve invloed op je zelfbeeld. Je kan jezelf lelijk en dik voelen. Misschien kan je wel nooit tevreden met jezelf zijn wanneer je overgewicht blijft houden. Dit kan veel psychische problemen met zich meebrengen, zoals angstklachten en somberheidklachten. Psychische problemen kunnen om die reden zowel de oorzaak als het gevolg zijn van overgewicht. Dat is de reden dat psychologische begeleiding door een professionele therapeut een goede aanvulling kan zijn op de behandeling van overgewicht.