Verslaving

Tegenwoordig kennen wij veel verschillende vormen van verslaving. De alcohol- en drugsverslaving is daar de bekendste van. Maar ook verslavingen reizen met hun tijd mee: tegenwoordig zijn er ook genoeg internet- en gameverslaafden, deze problemen kunnen veel negatieve invloed hebben op het dagelijks leven en moeten daarom niet onderschat worden.

Voor alle verslavingen geldt dat het moeilijk blijkt om zelfstandig van de verslaving af te komen. De meest voorkomende behandeling van verslavingen bestaat uit opname in een kliniek. Daarbij wordt in een aantal weken tot maanden het middelengebruik en/of het verslavingsgedrag afgebouwd. Bij veel middelen wordt er gehele onthouding nagestreefd. Één glas alcohol kan er namelijk al voor zorgen dat een alcoholverslaafde weer terugvalt in zijn verslavingsgedrag. Gehele onthouding is in veel gevallen makkelijker dan enkel het afbouwen van gebruik. Soms wordt er gebruik gemaakt van medicatie om het afkicken te vergemakkelijken, zoals methadon voor heroïneverslaafden. Naast het stoppen met het middelgebruik is er binnen de behandeling in een kliniek vaak aandacht voor persoonlijke problemen. Een andere mogelijkheid is ambulante behandeling. Dat is meer geschikt voor verslavingen die pas kort een probleem vormen, er waarbij enkele gesprekken per week wellicht voldoende ondersteuning zouden kunnen bieden. Ook voor mensen waarbij andere psychische problemen de overhand hebben en de verslaving slechts een bijkomend probleem is, kan ambulante hulp geschikt zijn.